E120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny

Kód Názov Využitie Charakteristika
E120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny Farbivo (červené)nachádzajúce sa hlavne v jogurtoch. Možnosť alergie, hyperaktivita. Je považovaná za nebezpečnú a odporúča sa jej radšej vyhnúť. Pri zriedkavom užívaní nieje škodlivá.
Pridaj komentár